Informacja o możliwości składania ofert na dzierżawę majątku upadłej spółki

Szanowni Państwo,

 

Syndyk masy upadłościowej zaprasza do składania ofert na dzierżawę majątku :  KAMPOL – FRUIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Rawskiej KRS 0000277368, NIP 8351557347, adres ul. Owocowa 2, 96-230 Biała Rawska. Prosimy o przesyłanie na adres mailowy oferty@kampol-fruit.pl następujących informacji :

  1. Nazwa firmy + KRS i NIP
  2. Nazwisko przedstawiciela wraz z kontaktem telefonicznym i mailowym
  3. Zakres prowadzonej działalności
  4. Zakres zainteresowania – który zakład podlega Państwa zainteresowaniu (Zakład w Milejowie, Zakład w Rykach) . Jaka część produkcji i jakie systemy produkcyjne i maszynowe.

Zakłady można oglądać po wcześniejszym złożeniu dokumentów formalnych.