Informacja Syndyka Kampol-Fruit Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Uwaga – Pilna informacja Syndyka Spółki Kampol – Fruit Sp.o.o. w upadłości.

  1. Zgodnie z przepisami, termin do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe mija w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Dla spółki Kampol – Fruit jest to 09.05.2024 roku włącznie (do końca dnia).
  2. Proszę składać dokumenty uwiarygadniające Państwa wierzytelności tylko przez system KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych: https://krz.ms.gov.pl
  3. Jeżeli występują problemy techniczne lub nie wiedzą Państwo jak dokonać czynności zgłoszenia, proszę dzwonić na dedykowaną infolinię systemu KRZ pod numerem telefonu 71 748 96 00 (należy wybrać cyfrę 2 – Krajowy Rejestr Zadłużonych) lub pisać maile z zapytaniem na adres krz@ms.gov.pl.
  4. Na stronie internetowej Kampol-Fruit w zakładce POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI zamieściliśmy dla Państwa precyzyjną instrukcję ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI (PIERWSZE DORĘCZENIE W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM) (dokument ten został również rozesłany do Państwa za pośrednictwem poczty).
  5. Przy zgłaszaniu dokumentów do KRZ uprzejmie prosimy o zwracanie uwagi na sygnatury sądowe. Sygnatura akt upadłości to: LU1S/GUp/5/2024. Sygn. akt do zgłoszeń wierzytelności: LU1S/GUp-Zw/5/2024. Sygnatura LU1S/GU/696/2023, na którą spora część Państwa zgłosiła dokumenty, dotyczy zamkniętego postępowania – proszę pod tą sygnaturą nie składać żadnych dokumentów.
  6. Zgłoszenie wierzytelności po terminie spowoduje, że wierzyciel będzie wówczas zobowiązany uiścić opłatę w kwocie 1010,49 zł, która stanowi równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego.